Menampilkan postingan dengan label Kajian Bahasa Dan SastraTunjukkan semua
Ramalan Swawujud dan Mitologi Pygmalion
Al Muzzammil Sebagai Sistem Interaksi Vertikal dan Horizontal
Menilik Citra Perempuan Dalam Syair Arab Jahiliyah
PUISI: ALAT PERLAWANAN PENYAIR PALESTINA